Příspěvek 50 Kč pošlete prosím na sbírkový účet 2901198295/2010 VS 50. Vybrané peníze se rozdělí rovným dílem mezi všechny spolky. Vám všem, kteří do toho půjdete s námi, ze srdce děkujeme, že jste pohnuli osudy všech zvířat, které pomoc potřebují.