Pořadatelem akce Den zvířat je Běhejme a pomáhejme útulkům z.s. a to na základě osvědčení č. j. 063247/2017/KUSK v souladu s aktuálně platnými právními předpisy (zejména zákon č. 117/2001 po novele č. 120/2012 Sb. O veřejných sbírkách).

Běhejme a pomáhejme útulkům z.s. pomáhá zvířatům od roku 2014. Za tuto dobu vybrali a pomohli částkou 1,8 milionu korun 45 útulkům.

Účelem finanční sbírky je finanční podpora útulků a zařízení pro opuštěná a týraná zvířata v celé České republice. Poslání spolku je pomoc nestátním zařízením s náklady spojené s péčí o zvířata. Dalším cílem této sbírky je bojovat proti pouličním podvodníkům s kasičkami a založit tradici, která 100 % transparentně pomáhá všem zvířatům.

Kontakt:
Běhejme a pomáhejme útulkům z.s.
K Makůvce 603
250 65 Líbeznice
IČ: 05868165
e-mail: info@behproutulky.cz
Číslo transparentního účtu: 2901198295/2010